Hậu trường ghi hình CHINH PHỤC show 5 - BIỂN ĐẢO (11-12)