Nhà giáo Vũ Thế Khôi"Bốn cột trụ của nền Giáo dục của thế kỷ XXI là: Học để hiểu biết, Học để làm việc, Học để làm người và Học để biết cách chung sống. Mục tiêu của Giáo dục là bằng kiến thức phù hợp, thức tỉnh bản tính nhân ái tiềm tàng trong mỗi đứa trẻ, giúp các em phát triển hài hòa các năng lực trí tuệ và tinh thần phục vụ cho cuộc sống thực của các em trong cuộc sống”


Các tin đã đưa