Nhạc sỹ Bùi Công Duy“Một đứa trẻ thông minh chắc hẳn có sự “già dặn” trong tư duy. Sự “già” này thể hiện còn rõ hơn ở những thần đồng âm nhạc. Tuy nhiên, “già dặn” trong nhận thức không có nghĩa là “giả tạo”, mà phải đi đôi với  sự “tự nhiên”!”


Các tin đã đưa